FAQ

Wat is het verbruik van M-Design gashaarden

Hoe groot moet mijn haard zijn? Kw?

In Europa geldt de vuistregel : Voor een normale plafondhoogte van 2,4 meter ( gemeten vanaf de vloer ), moet men 60 tot 70 Watt per vierkante meter voorzien. Voorbeeld : living 50m² = 50 x 70 = 3500 W of 3,5 kW Dus in principe is een kachel voldoende om van 3,5kW voldoende om ENKEL deze ruilmte te verwarmen ( in de veronderstelling van een goede isolatie )

Kan ik mijn haard direct bij M-design aankopen?

Nee, uw moet zich wenden tot één van onze officiële verdelers.

Hoe komt het dat ik rook in de kamer krijg?

Mogelijke oorzaken
  • Kwaliteit van het hout: Vochtig hout kan meer rook veroorzaken dan de schoorsteen kan afvoeren
 
  • Luchtsystemen, zoals airconditioning of afzuiginstallaties in badkamers of keukens, betrekken mogelijk hun lucht uit de schoorsteen (terugslag). In dat geval moet u buitenlucht naar de haard voeren.
 
  • Verkeerd gebruik: Zet altijd de keerklep en hoofdluchtregelaar open voordat u de haard opnieuw vult. Doe het deurtje langzaam open.
 
  • Inzetpijpen: Denk eraan dat bochtstukken (van 90 graden) en lange horizontale inzetpijpen de trek verminderen.
 
  • Een te korte schoorsteen levert niet genoeg trek voor de haard.
 
  • Een te koude schoorsteen kan ervoor zorgen dat er helemaal geen trek is, of zelfs terugslag.
 
  • Inzetpijpen moeten op de juiste manier met de haard en de schoorsteen worden verbonden en de juiste afmetingen hebben.
 
 • Een geblokkeerde schoorsteen kan worden veroorzaakt door een vogelnest, roet of teer.

Hoe bepaal ik de hoogte van mijn schouw? Wat is trek?

Een goede trek is van essentieel belang voor een goede verbranding. Wij beschouwen onder normale omstandigheden 10-20 Pa (1-2 mm VC) als een goede trek. De schoorsteen zorgt voor de trek, niet het apparaat. De bouw van de schoorsteen is van essentieel belang voor de trek:
 • Een hoge schoorsteen trekt meer. Als de trek niet voldoende is, volstaat het soms om de schoorsteen hoger te maken.
 • De diameter van de schoorsteen mag nooit kleiner zijn dan de diameter van de afvoeraansluiting van het apparaat.( Indien het toch nodig is te reduceren, dan moet u rekening houden met tabel hierboven )
 • Het gebruik van bochtstukken in de inzetpijp verkleint de trek. Als er bochtstukken moeten worden gebruikt , gebruik dan enkel bochten van 45° bij inbouwhaarden. Bij één richtingsverandering met 2 bochten van 45° moet steeds 1 meter schoorsteen bijgebouwd worden bij waarden volgens tabel hierboven.
De Toevoer van verbrandingslucht is van essentieel belang voor de trek
 • Een open haard heeft ongeveer 300 m3 lucht per uur nodig, een ‘dichte’ haard ongeveer 30 m3 per uur.
 • Een keukenventilator of afzuigkap zuigt veel meer lucht aan dan een schoorsteen. Dit kan leiden tot terugslag.
 • Bij terugslag komt er rook in de kamer.
 • Wanneer het apparaat direct in contact staat met de open lucht is er altijd genoeg verbrandingslucht
Invloed van de wind De trek kan worden verstoord door:
 • Hoge bomen
 • Kliffen
 • Hoge gebouwen
Dit probleem kan meestal worden opgelost door de schoorsteen hoger te maken. In extreme gevallen moet er een afzuigventilator worden geïnstalleerd. Met een trekregelaar kan de trek van de schoorsteen worden gestabiliseerd. Trek is niet meer dan de stijging van warme lucht Bij hoge temperaturen levert de schoorsteen een sterke trek. De beste resultaten worden bereikt wanneer de hoogte en diameter van de schoorsteen zijn afgestemd op het gebruikte apparaat. Als de trek te sterk is, kan de hitte te snel de schoorsteen in worden gezogen. Een te sterke trek kan worden bijgesteld met keerkleppen, trekregelaars (inzetpijp of schoorsteen) of restrictors. Het gebruik van meerdere bochtstukken in de inzetpijp verkleint de trek.

Kan ik een houtvuur ombouwen naar gas?

Nee, dit is onmogelijk. Houtvuren en gasvuren zijn volgens een totaal ander concept ontworpen. En bovendien zijn de normen op gas heel streng en zou voor elk geval appart een keuring moeten gebeuren met enorme kosten tot gevolg.

Wat is het verbruik van een LPG toestel op flessen?

Mag ik mijn M-design haard of kachel zelf plaatsen?

Het is altijd aangeraden de installatie te laten uitvoeren door één van onze erkende verdeler. Indien U de plaatsing toch zelf wilt uitvoeren of laten uitvoeren door een onderaannemer, moet u ervoor zorgen dat u de handleiding en technische instructies goed naleeft. In geval er zich problemen voortdoen door een slechte plaatsing of onkunde, dan kan M-Design niet verantwoordlijk worden gesteld voor de slechte werking van het vuur. Indien u dan beroep wilt doen op één van onze servicetechniekers zal het tegen betaling zijn.

Ik heb de indruk dat mijn vuur te veel verbruikt? Hoe komt dat?

Grote stukken hout brander langer dan kleine. Gebruik geen populier en of zacht hout. Gebruike hard hout, gehakt en gespleten en minstens 2 jaar op een droge en geventileerde plek is bewaard. Omwikkel uw hout nooit volledig met een plastiekbache ! Het hout mag maar een vochtigheidsgehalte hebben van +/-18%. Een schoorsteen die te veel trekt zal een volledige verbranding tegengaan. De lucthtoevoer ( primaire lucht ) moet langzaam naar de gesloten positie geschoven worden en geheel worden gesloten eens het voor normaal brandt. Voor een efficiënte verbranding moet het hout droog zijn. Vochtig hout genereert niet alleen minder energie, maar zorgt door onvolledige verbranding tevens voor de vorming van creosoot in de schoorsteen.

Wat zijn de gevaren van overhitting?

OPGELET : Het heeft geen zin de haard te overladen met hout. Hou er rekening mee dat 1 kg droog hout een vermogen geeft van 4 kW.  Voorbeeld : met een rendement van +/-78% geeft dit dus een vermogen van 4kW x 78% = +/- 3 kW per kg droog hout. Indien men 12 kW wilt bereiken, hoeft men dus 4 kg hout in de haard te laten branden ( dit komt overeen met 2 houtblokken van normale maat). Palethout en ander afvalhout hebben een enorme brandvermogen. Dit hout kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot brandgevaar. M-Design haarden en kachels zijn geen allesbranders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het slecht gebruik van onze haarden en het niet naleven van deze richtlijnen ( ZIE GARANTIE ). Veel mensen zorgen voor oververhitting van hun haard wanneer ze een vuur aanmaken in een koud huis of vertrek om dit zo snel mogelijk te verwarmen. Bij oververhitting kunnen zowel de kachel als de pijp beschadigd raken en kan er zelfs brand uitbreken. Schroeven kunnen vastbranden en afdichtingen kunnen verbrokkelen. Er kunnen tevens platen los gaan zitten, zodat er openingen in de haard ontstaan waardoor het onmogelijk wordt om de luchttoevoer te regelen. Het gebruik van behandeld hout (geverfd, enz..) en allerhande huisafval, die schadelijke gassen kunnen verspreiden, zijn VERBODEN en ANNULEERT HET RECHT OP DE WAARBORG. Het gebruik van vloeibare brandstoffen (benzine,…) is evenzeer verboden. Denk aan de risico’s van oververhitting en onthoud dat de garantie in dergelijke gevallen niet meer geldig is.

Hoe komt het dat ik mijn vuur slecht op gang krijg?

Het vuur komt slecht op gang – mogelijke oorzaken
  • Niet genoeg lucht: Laat de deur zolang genoeg open tot u ziet dat het vuur goed op gang komt. Soms moet de deur ongeveer 1 cm open blijven staan. Controleer of de hoofdklep wel open gaat en niet geblokkeerd is. Ook kunt ook de aslade openschuiven (bij een kachel). Ledig ook tijdig uw aslade.
 
  • Slecht aanmaakhout: Gebruik eerst kleine stukjes gespleten brandhout in combinatie met proppen krantenpapier en voeg daar later pas grotere stukken aan toe. Denk eraan: hoe kleiner en droger hoe beter.
 
 • Terugslag / koude schoorsteen: Verwarm de schoorsteen door een stuk krantenpapier op te rollen tot een fakkel en deze in de kachel te houden totdat de trek de juiste kant op gaat.

Hoe maak ik een vuur aan?

  • Open het raam
 
  • Verfrommel vier à vijf krantenpapieren en plaats ze in de verbrandigskamers. Indien de verbrandingskamer van uw kachel nogal groot is, dan dient u wat meer papier te gebruiken.
 
  • Plaats kleine stukken hout of aanmaakblokjes.
 
  • Steek het vuur aan.
 
  • Laat de deur op een kiertje (+/- 3 cm) staan om een turbo luchtstroom te bekomen die het vuur aanwakkert.
 
 • Na de goede verbranding van het aanmaakhout kunnen de houtblokken geplaatst worden. Na de inwerktijd van deze, kan het venster gesloten worden. Zorg ervoor dat het hout goed verdeeld is over de breedte van de haard.OPMERKING: bij het aanmaken van het eerste vuur wordt de verf hard en dat geeft een afgifte van rook en geur. Zorg voor een goede ventilatie van de kamer.

Moet ik om het jaar mijn haard controleren?

  • Laat de haard ieder jaar controleren, bij gas betekent dat de waakvlam of starpilot nagekeken moet worden. (zie ook onderhoudscontract)
 
  • Bij een houtvuur , de ruit regelmatig schoonmaken
 
  • Kijken naar de dichtingskoord en of deze niet versleten is.
 
  • Indien u voelt dat de deur minder goed op en neer gaat, contacteer uw verdeler voor een onderhoudsbeurt.
 
 • U dient in eerste instantie zelf zorg te dragen voor uw toestel en deze op normale manier te gebruiken.

Ik krijg te weinig warmte van de haard. Wat is er aan de hand?

Hout te vochtig (vochtgehalte MOET rond de 15% zijn ) Voor een efficiënte verbranding moet het hout droog zijn. Vochtig hout genereert niet alleen minder energie, maar zorgt door onvolledige verbranding tevens voor de vorming van creosoot in de schoorsteen. De trek in de schoorsteen is te sterk VERKEERD GEBRUIK : lees aandachtig en grondig de handleiding Uw huis is slecht geïsoleerd. Bij slecht isolatie van de muren : muren hebben koud. Het eerste dat opgewarmd zal worden, zijn de muren en niet de ruimte. Daarom heeft men bij een slecht geïsoleerde woning de indruk dat men het niet opgewarmd krijgt. Ook aanwezigheid van dubbelglas is nodig. Kachel te klein volgens de grootte van de woonruimte.

Need more inspiration? Read our blog

Discover our Passion for fire
Bekijk de M-Design campagne video: Passion for fire. http://m-design.be/wp-content/uploads/2024/01/Video_M-Design23_NL.mp4 Découvrez la M-Design vidéo : Passion for fire. http://m-design.be/wp-content/uploads/2024/01/Video_M-Design23_FR.mp4                
Read more
Zo kies je met een gerust hart voor een houthaard, vandaag en in de toekomst.
Zo kies je met een gerust hart voor een houthaard vandaag en in de toekomst. Sfeer, gezelligheid en warmte… Daarom kies je toch voor een houthaard in jouw woning? Maar wat met het beleid met het oog op een groenere toekomst? Je zal je afvragen of het nog wel verantwoord is om te kiezen voor een houthaard. Daarom vertellen we ...
Read more